Aktuality

Drahí bratia, sestry a priatelia zboru BJB Poprad,

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR umožňujú od 16.11.2020 za dodržania hygienických opatrení organizovať hromadné podujatia. Staršovstvo zboru v tejto súvislosti oznamuje nasledujúce:

 • Biblické hodiny v Poprade - stretávame sa začínajúc 24.11.2020. Dovtedy bude v priebehu týždňa rozoslaný materiál, ktorý pripraví brat Peter Engler. Seniorom doručíme vytlačený materiál, v prípade potreby kontaktujte brata Pavla Englera 0903 601 310.
 • Biblické hodiny vo Štôle - bude oznámené dodatočne, 18.11.2020 nebude.
 • Stretnutie sestier na stanici - zrušené do odvolania.
 • Discovery - objavovanie biblických právd cez internet - prebieha online (štvrtok 18:00, videokonferencia Zoom, Meeting ID: 230 087 0503)
 • Stretnutia veľkej besiedky (KDZ) - prebiehajú online (piatok 17:00, videokonferencia Zoom, Meeting ID: 931 931 3160)
 • Stretnutia dorastu - prebiehajú s osobnou účasťou v modlitebni (piatok 16:45)
 • Stretnutia mládeže - prebiehajú s osobnou účasťou v modlitebni (piatok 18:30)
 • Bohoslužba na stanici - prebieha s osobnou účasťou, limitované 50% obsadenosťou priestorov (nedeľa 10:00), bez prihlasovania.
 • Organizujeme len jednu bohoslužbu v Poprade - prebieha s osobnou účasťou, limitované 50% obsadenosťou priestorov (nedeľa 10:00). Všetci účastníci sú povinní prihlásiť sa vopred pomocou prihlasovacieho formulára https://forms.gle/LHhNnoQ4yLNGcKUf6
  Slúžiaci v PP sa tiež prihlasujú na bohoslužbu.
 • V prípade problémov s prihlasovaním, pri plnom obsadení alebo ak aktívne nepoužívate internet, kontaktujte prosím Včielku Ivanovú 0948 105 250.
  V prípade technických problémov, alebo ak potrebujete pomoc s informačnými technológiami, kontaktujte brata Petra Ivana 0949 754 247.
 • Prispieť svojím darom do zbierky bude možné pri východe z modlitebne alebo podľa údajov na stránke zborových kontaktov.

Staršovstvo sa v novembri venovalo potrebe zborového štatutára (info pre členov zboru v samostatnom maili) a určeniu si dlhodobých aj aktuálnych priorít svojej činnosti. Dohodlo sa o  rozdelení služieb slovom a rozdelilo si komunikáciu s bratmi a sestrami na najbližšie obdobie. Venovalo sa tiež potrebe pastorácie v našom zbore a možnostiam stretávania sa počas vianočných sviatkov.

Staršovstvo pozýva zbor ku vzájomnej komunikácii a tiež ku komunikácii s bratmi staršími. Svoje otázky alebo vyjadrenia môžete adresovať na zborový e-mail poprad@baptist.sk.

Náš zbor býva z vonku oslovený rôznymi ponukami alebo prosbami o pomoc. Oslovenia, ktoré považujeme za dobré podporiť, budeme zaraďovať do oznamov. Menej dôležité budeme ukladať na stránku Hromadná korešpondencia (kresťanský spam:), kde si ju môžete v prípade záujmu pozrieť.

 • Brat Ivan Zuštiak z Rádia7 nás prosí o modlitby. 18.11.2020 bude prezentovať zámer na využitie FM frekvencie v regióne Poprad na vysielanie Rádia7 a uchádzať sa o tú frekvenciu. Potom do týždňa by sa mal dozvedieť výsledok - je tam viac záujemcov.
 • Vydavateľstvo Creativpress ponúka:
  • knihy pre deti za zvýhodnené ceny (viac info)
   • Nový Zákon v obrázkoch pre male deti (pre vek 3 - 6 rokov)
   • Príbehy zo Živej Biblie (pre vek nad 6 rokov)
  • slovenskú verziu publikácie Výjazdy. Dnes, keď si pripomíname 31 rokov od tzv. “Nežnej revolúcie” nám pripomenie obdobie štyroch desaťročí pred rokom 1989, keď šírenie Písma Svätého – Biblie a kresťanskej literatúry závažnou mierou ovplyvňovalo šírenie, zachovanie a prehĺbenie duchovného života a to napriek nepriazni a reštrikciám vtedajšieho režimu.


Posledné zborové spravodaje:

November 2020
Október 2020
September 2020
Júl/August 2020
Jún 2020
Apríl 2020
Apríl 2020 - príloha - čítanie pre deti

Pozývame Vás

Pozývame Vás na Discovery - objavovanie biblických právd cez internet

Spojíme sa vo štvrtky o 18:00 formou videokonferencie Zoom. Funguje na PC, notebookoch aj mobilných zariadeniach.
Všeobecný Manuál na pripojenie k videokonferencii ZOOM od BJB Viera. V prípade, že Vám aplikácia ani s pomocou manuálu nefunguje, kontaktujte Petra Ivana 0949 754 247.

Videokonferenciu bude viesť Marek Sonoga, pripojenie je tu.
Zaznačiť si udalosť do kalendára.

Údaje potrebné pre pripojenie:
Meeting ID: 230 087 0503